Сегодня день рождения у
Никто не пишет литературу для гордости, она рождается от характера, она также выполняет потребности нации...
Ахмет Байтурсынов
Главная
Книги
"Abay Yolu" Romanının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
"Abay Yolu" Romanının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
Рейтинг: 5
Автор:
ISBN:
Количество страниц:
138
Жанр:
"Abay Yolu" Romanının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
Bu çalışma Kazak kültürünü tüm yönleriyle tanıtan Abay Yolu romanını sosyolojik açıdan analiz etmeyi amaçlar. Bu yönde edebî eserlerin incelenmesinde bir metod olarak hermeneutikten yararlanılmıştır. Abay Yolu romanı bu gün, bağımsız, güçlü bir Kazakistan için izlenmesi gereken yolu gösteren bir eser olarak okunabilir. İlkeler bütünü olarak Abay Yolu; örnek tip olarak Abay, yeni bir vizyon için sunulan ideal tipler olarak okunabilir. Devletler arası ilişkiler yalnızca ekonomik bağlarla değil, kültürler arası temaslarla sürebilir. Bu çalışma örneğinde olduğu gibi kültürel unsurların karşılıklı tanıtılması ortak kültür unsurlarını ortaya çıkarıp yakınlaşma hızını arttıracaktır.
Похожие книги
Лихая година Мухтар Ауэзов
Ученый гражданин Мухтар Ауэзов
Барымта Мухтар Ауэзов
В склепе сыбанов Мухтар Ауэзов
Двуликий Хасен Мухтар Ауэзов