Сегодня день рождения у
Никто не пишет литературу для гордости, она рождается от характера, она также выполняет потребности нации...
Ахмет Байтурсынов
Главная
Книги
Türkiye’de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar
Türkiye’de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar
Рейтинг: 0
Автор:
ISBN:
..
Количество страниц:
5
Жанр:
Türkiye’de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar
Kazak Türklerinin önemli şahsiyetlerinden Ahmet Baytursınoğlu Kazakistan’da “Ahmettanuv”şılar tarafından çeşitli yönleriyle araştırılmaktadır. A. Baytursınoğlu’nun çalışmaları: dil, edebiyat, gazetecilik, tarih, pedagoji alanlarında ele alınmış, eseri üzerine çok sayıda yüksek lisans, doktora tezi yapılmıştır.
Türkiye’de yapılan A. Baytursınoğlu’yla ilgili çalışmaları incelediğimizde karşımıza çeşitli konularda çalışmalar çıkmaktadır.
Похожие книги
Лихая година Мухтар Ауэзов
Ученый гражданин Мухтар Ауэзов
Барымта Мухтар Ауэзов
В склепе сыбанов Мухтар Ауэзов
Двуликий Хасен Мухтар Ауэзов