Никто не пишет литературу для гордости, она рождается от характера, она также выполняет потребности нации...
Ахмет Байтурсынов
Главная
Книги
Göçebeler II (Can Çekişme)
Göçebeler II (Can Çekişme)
Рейтинг: 0
Автор:
ISBN:
978-605-4673-69-8
Количество страниц:
426
Жанр:
Göçebeler II (Can Çekişme)
“Göçebeler” romanı Kazak halk tarihinin dünden değil, daha erken devirlerden başladığını ayan beyan göstermektedir. Roman arşiv dokümanları, halk efsaneleri ve etnografik bilgileri içermektedir. Yazar, milli tarihin unutulmaya yüz tuttuğunu hatırlatarak o dönemin devlet düzeyine adeta başkaldırırcasına sanatsal dili tercih eder ve roman kahramanlarını geçmiş dönemde yaşayan şahsiyetlerden seçer. Cengiz Han’dan Kenesarı Han’a kadar süren tarihi bir dönemi ele alır ve o dönemin içinde yaşayan, aynı zamanda halk tarafından bilinen Töle Bi, Kazıbek Bi, Ayteke Bi, Bukar, Asan Kaygı, Nısanbay gibi mümtaz şahsiyetlerinin isimlerini kaydeder.
Похожие книги
Лихая година Мухтар Ауэзов
Ученый гражданин Мухтар Ауэзов
Барымта Мухтар Ауэзов
В склепе сыбанов Мухтар Ауэзов
Двуликий Хасен Мухтар Ауэзов