Никто не пишет литературу для гордости, она рождается от характера, она также выполняет потребности нации...
Ахмет Байтурсынов
Главная
Книги
İnsan Ne İle Yaşar?
İnsan Ne İle Yaşar?
Рейтинг: 0
Автор:
ISBN:
Количество страниц:
40
Жанр:
İnsan Ne İle Yaşar?

Tolstoy'u yakından tanımak gerekiyor. Onun karakterindeki, düşüncelerindeki, tesbitlerindeki birçok özellik bizi şaşırtıyor, cezbediyor, düşündürüyor. Tolstoy bize çok yakın. Eserlerindeki kültür motifleri, duygu yoğunluğu ve pırıltılı inanç izleri bizi, onun sanki bizimle birlikte yaşadığı şaşırtmacasına sürüklüyor.

Tolstoy yine bambaşka bir tarzda, coşkulu, heyecanlı ve anlamlı hikayelerle okuyucuya sesleniyor. Yine şaşırtıyor, yine cezbediyor, yine düşündürüyor. Yazar, hikayeleriyle okuyucuya verdiği mesajlar kadar; günümüz hikaye yazarlarına da, anlaşılabilir ve düşündürebilir hikaye yazımı konusunda ipuçları veriyor.

"İnsan Ne İle Yaşar?", insan olmanın, insanca yaşamanın gereklerini anlatıyor. Tolstoy hikayeleriyle, çağın insana küs, insanlığa düşman ve evrenin dengeleriyle çelişkili felsefelerine uyarıcı göndermeler yapıyor. Biraz daha yaklaşmak gerekiyor Tolstoy'a, çünkü o bize bakıyor.

Похожие книги
Лихая година Мухтар Ауэзов
Ученый гражданин Мухтар Ауэзов
Барымта Мухтар Ауэзов
В склепе сыбанов Мухтар Ауэзов
Двуликий Хасен Мухтар Ауэзов