Әдебиет - ұлттың жаны. Ұлттық сана, тағдыр, жан жүйесі - көркемөнердің басты тақырыбы. Таптық жік арқылы әдебиет жасалмайды...
Жүсіпбек Аймауытұлы
elnurresuloglu

Elnur Rәsuloğlu

Ucitel
Mәnim
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)     Hәyatım boyunca etdiklәrimin Savabı sәnindir, günahı mәnim. Ümidlә...
01.01.2019
102
0
İthaf
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Xәtrinә dәymәsin yazacaqlarım, Ağlına gәlmәsin pis-pis fikirlәr. Lәkә...
24.10.2018
140
0
Mәnim hәyatım
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Aprelin axrıydı, son günlәriydi. Hava isti idi, sәma tәrtәmiz. Günәş gö...
30.07.2018
270
0
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti vә tәhsil
                                                                   Elnur Әliyev,                   ...
01.06.2018
371
0
Telefon söhbәti
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Roman oxuyurdum Әbülhәsәndәn. “Sәdaqәt”. Belәydi romanın adı. Açıq-ma...
01.05.2018
428
0
Bu gün dәrsә gәlmәmisәn
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Sәnin yerin boş qalıbdır, Bu gün dәrsә gәlmәmisәn. Ürәyimi qәm sarıbd...
29.03.2018
489
0
Etiraf
     Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Mәndәn soruşma ki, nә istәyirәm, Mәnә lazım deyil boş-boş suallar...
27.02.2018
497
0
Nurәngiz Günә BİR BӘND ŞEİR
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Nәğmәlәri uçub rahatlanmadan Әtrafa nәvaziş gәtirmәkdәdir. İnamları z...
26.01.2018
586
0
Sonet
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Günәşimsәn, Aya döndәrib mәni Atdı “sevgi” adlı fәzaya Tanrı. Sonra o...
21.12.2017
856
0
1 2