Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь?
Абай Кунанбаев

ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ

01 января 2019
419
0

Mәnim

Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)

 

 

Hәyatım boyunca etdiklәrimin

Savabı sәnindir, günahı mәnim.

Ümidlә baxdığın uca göylәrin

Mәlәyi sәnindir, Allahı mәnim.

 

Bilinmәyir sağı, solu günlәrin,

Ömrümüzdәn keçir yolu günlәrin.

Gözlәdiyin sevgi dolu günlәrin

Dünәni sәnindir, sabahı mәnim.

 

Qırılıb tellәri tar-kamanımın,

İtibdir açarı vaxt, zamanımın.

Hәr gün elәdiyim and-amanımın

Vallahı sәnindir, billahı mәnim.


Поделиться:
     
Оставить комментарий:
Captcha
Добавить произведение