Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь?
Абай Кунанбаев
elnurresuloglu

Elnur Rәsuloğlu

Ucitel
Adam
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Mәnim sәnlә barışmağa Ehtiyacım yoxdur, Adam. Mövzu axtar danışmağa, ...
01.03.2019
321
0
Mәnim
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)     Hәyatım boyunca etdiklәrimin Savabı sәnindir, günahı mәnim. Ümidlә...
01.01.2019
851
0
İthaf
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Xәtrinә dәymәsin yazacaqlarım, Ağlına gәlmәsin pis-pis fikirlәr. Lәkә...
24.10.2018
435
0
Mәnim hәyatım
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Aprelin axrıydı, son günlәriydi. Hava isti idi, sәma tәrtәmiz. Günәş gö...
30.07.2018
639
0
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti vә tәhsil
                                                                   Elnur Әliyev,                   ...
01.06.2018
783
0
Telefon söhbәti
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Roman oxuyurdum Әbülhәsәndәn. “Sәdaqәt”. Belәydi romanın adı. Açıq-ma...
01.05.2018
793
0
Bu gün dәrsә gәlmәmisәn
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Sәnin yerin boş qalıbdır, Bu gün dәrsә gәlmәmisәn. Ürәyimi qәm sarıbd...
29.03.2018
804
0
Etiraf
     Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Mәndәn soruşma ki, nә istәyirәm, Mәnә lazım deyil boş-boş suallar...
27.02.2018
804
0
Nurәngiz Günә BİR BӘND ŞEİR
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Nәğmәlәri uçub rahatlanmadan Әtrafa nәvaziş gәtirmәkdәdir. İnamları z...
26.01.2018
876
0
1 2 3