Никто не пишет литературу для гордости, она рождается от характера, она также выполняет потребности нации...
Ахмет Байтурсынов

Блоги

18.11.2017
4276

Məktub

Məktub

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)
 

Abırsız adamla doludur dünya,
Zalımın, alçağın quludur dünya.
Əzrayıl rolunu oynadın, bəsdir,
Rəzillik, əclaflıq puç bir həvəsdir.
 
Tutmadın qolundan gənc şairlərin,
Uzağı öləndə torpaqdır yerin.
Ruhunu satmısan İblisə, əlbət,
Alıbdır ağlını ehtiras, şəhvət.
Nə qədər gec deyil, bu yoldan qayıt,
Allahın lütfilə özünü ayılt!


Поделиться:      
Оставить комментарий: