Никто не пишет литературу для гордости, она рождается от характера, она также выполняет потребности нации...
Ахмет Байтурсынов

Блоги

17.11.2017
4337

Verəcək Allah

Verəcək Allah

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)

 

Rəhmətlik Əliniyaz əmimə

 

Vəzifə düşkünü insanların, bil,

Gec-tez qəzasını verəcək Allah.

Ölümünə bais olanların, bil,

Ağır cəzasını verəcək Allah.

Qara torpaq altda yatanların, bil,

Hər gün əzasını verəcək Allah.

Quştək haqqa tərəf uçanların, bil,

Geniş fəzasını verəcək Allah.


Поделиться:      
Оставить комментарий: